วิศวกรการผลิต / Production Engineer

K.U. Nomura Thai Ltd.

2016-08-30

บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตขอบยางตู้เย็น, แม่เหล็กเส้น, ท่อยางและท่อพลาสติก โดยดำเนินกิจการมานานมากกว่า 25 ปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) เพื่อการส่งออกและได้รับการรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14000:2004 และปัจจุบันี้ได้มีการขยายกำลังการผลิต โดยเปิดสาขาเพิ่มที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ทั้งนี้ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มาร่วมงานเพื่อความเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของงาน

ตำแหน่ง :

จำนวนอัตรา :

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

สวัสดิการ :

สมัครงานนี้ติดต่อ :

 • ISO 9001
  The quality management system
 • ISO 14001
  The environment management system
 • Canon Green Activity
  The environment management activity
 • RoHS Directive
  UL/CSA Standard